Inscripcions

Descarrega’t des d’aquí mateix els formularis per fer-te soci o per inscriure’t a l’EFA i retorna’ls degudament emplenats per formalitzar la teva inscripció.

Matriculacions i mensualitats

 • Matrícula: 50 €
  Per a tots els alumnes nous equival a la quota de soci. Per a la resta de quotes hi ha una sola modalitat.
 • Quota de soci: 50 €
  La quota de soci de l’escola es cobrarà un cop l’any i es un total de 50 euros.
 • Quota anual: 360 €
  Es cobraran 90 € trimestralment
 • CAF: 10 €
  El carnet d’activitat física (CAF) es cobrarà el mes de gener: 10 €

Documentació a aportar pels jugadors

Per a la confecció de les fitxes federatives, tots els alumnes hauran d’entregar per correu electrònic coordinador@efa.cat i amb paper imprès durant la primera setmana d’entrenaments a l’oficina de l’escola de futbol:

 • DNI
 • Targeta sanitària
 • Una fotografia de carnet.

 

Documents relacionats

File Description File size
pdf Inscripció soci Inscripció soci
149 KiB