Política

Formar part del club, exigeix unes normes que tots els esportistes hauran de complir i acceptar des del moment en que signen per l’entitat per tal de garantir un marc adient de convivència.

La nostra Escola de Futbol vol ésser un referent de nivell a la comarca i l’ensenyament de la pràctica del mateix l’apliquem mitjançant mètodes contrastats comptant amb una Direcció Tècnica i personal especialitzat.

Tot i posar a disposició dels pares o tutors el personal docent, la vessant per nosaltres més important és inculcar als joves els valors intrínsecs d’aquest esport com són l’amistat, la companyonia, l’educació, el respecte, l’esforç, la disciplina així com saber guanyar i perdre, fer-los gaudir els millors anys de la seva vida tot ajudant a preparar- los pel futur.

 

Documents relacionats

File Description File size
pdf Estatuts Estatus de l'EFA
2 MB