Obligacions dels familiars

Obligacions dels familiars

 1. Davant de qualsevol queixa, desacord o proposta, mai teniu que dirigir-vos directament ni al entrenador, ni al delegat.
  Els responsables designats per el club  son: David Busquets com a coordinador, i Marc Noguera com a secretari esportiu.
 2. Els pares ,tutors i familiars, com a part integrant del Club ,mantindrem un comportament cívic als partits o entrenaments, evitant sempre els enfrontaments i discussions. Recordem que una mala imatge sols perjudica als nostres fills.
 3. Queda totalment prohibit l’accés a la zona de vestidors, a excepció de la escoleta i els Pre-benjamins. Sols es permetrà l’accés amb l’autorització dels responsables.
 4. Recordar que les quota de la temporada es de 360 euros, fraccionant aquest pagament en quatre quotes trimestrals de 90 euros: ( setembre, desembre, març i juny). El incompliment de abonar les quotes serà motiu de baixa del jugador per part del club.
 5. Treure’s la llicència federativa ,el portal federat i la revisió medica, es obligació de tot jugador/a el qual compateixi en les lligues de la federació catalana de futbol.
  Els equips que juguen en les competicions de consell comarcal es competència del club.
 6. Els pares o tutors son els encarregats de portar els jugadors/a en tots els desplaçaments.
 7. No es permès que estiguin jugant al terreny de joc cap nen/a que no estigui participant en un entrenament o partit, ja que en cas de lesió o accident no entra en l’assegurança contractada pel club.
 8. Els pares ,tutors i familiars som els màxims responsables juntament amb el club de que les normes de comportament  siguin respectades, només  junts podrem portar a terme tots els nostres objectius.