Regles pels jugadors

Regles de règim intern per jugadors

 1. Des del moment en que s’accedeix a la Zona Esportiva s’han de respectar les instal·lacions de l’entitat i totes les normes, tan de prohibicions com de funcionament. Aquesta norma també inclou totes les instal·lacions on anem a jugar
 2. El coordinador, secretari esportiu, els entrenadors i delegats son els vostres responsables, havent d’obeir sempre les seves instruccions. En cas de qualsevol problema haureu de dirigir-vos a l’entrenador i aquest, informarà i comunicarà la vostra demanda a la persona adequada
 3. El jugador que s’incorpora a l’entitat es posa a disposició per jugar en l’equip que el cos tècnic decideixi, sempre dins la normativa vigent de la Federació Catalana de Futbol
 4. La roba d’entrenament haurà de ser l’oficial, per donar una imatge d’unitat. Tota la roba haurà d’estar en bones condicions. Els vostres responsables decidiran si un alumne ha de canviar la roba en cas que aquesta estigui deteriorada
 5. La roba de partits i d’entrenament no es pot utilitzar per activitats que no siguin les del club
 6. La higiene és molt important: dutxeu-vos en acabar les activitats (entrenaments i partits)
 7. El respecte comença per un mateix seguint hàbits saludables i practicar esport amb les millors condicions podrà habitar futures lesions
 8. És obligació de tots els jugadors/es assistir als entrenaments, però a la vegada també ho és la formació com a estudiant, per la qual cosa quan no es pugui assistir s’haurà de comunicar a l’entrenador. La falta injustificada a l’entrenament autoritza a l’entrenador, si ho considera oportú, a no convocar al jugador en el proper partit, sempre i quan no sigui per un tema d’estudis o de malaltia. En aquest cas, el vostre pare, mare o tutor legal ho ha de comunicar a l’entrenador i entregar el corresponent justificant.
 9. Haureu d’estar al vestuari 15 minuts abans de l’entrenament, sempre i quan es pugui compaginar amb els horaris d’estudis. S’ha de respectar l’hora dels entrenaments i els jugadors que portin mòbil l’hauran de desconnectar. Si s’arriba tard s’haurà de demanar permís a l’entrenador per incorporar-se a l’entrenament
 10. El vostre comportament al camp haurà de ser sempre educat i esportiu amb els vostres companys i responsables. Respecteu els materials de que disposa el club com els equipaments, material d’entrenament…
 11. En les convocatòries de partit s’haurà de respectar l’hora i el lloc de sortida. El jugador que arribi tard podrà quedar immediatament exclòs de la convocatòria: és una falta de respecte cap a la resta de companys.
 12. Respectareu els vehicles en els que s’efectuï el desplaçament i sempre amb un comportament exemplar.
 13. Durant els partits mantingueu sempre una actitud esportiva, respectant sempre les decisions arbitrals, sense provocar als jugadors contraris ni caure en les provocacions dels jugadors contraris ni del públic. En finalitzar el partit saludeu sempre als jugadors rivals i dirigiu-vos immediatament al vestuari, evitant qualsevol enfrontament. Doneu sempre la millor imatge de la vostre escola i del vostre poble.