Regles generals

Regles generals

  1. Des del moment en que s’accedeix a la Zona Esportiva, s’han de respectar totes les instal·lacions de l’entitat i utilitzar correctament tant els vestuaris com les dutxes, lavabos i tot allò que formi part de les infraestructures, mobiliari o plantes. Queda prohibit dins el vestuari i instal·lacions esportives menjar, jugar a pilota o llençar al terra llaunes, envasos o qualsevol tipus de brutícia. Per això hi ha les papereres. Aquesta norma també inclou les instal·lacions on anem a jugar.
  2. S’obeiran sempre les instruccions de directius o de les persones encarregades del manteniment de les instal·lacions. Tan mateix, tenir un comportament correcte tant amb els companys com amb les persones que també les utilitzen.
  3. El Director Tècnic i els coordinadors son els màxims responsables de la Direcció Tècnica i dels entrenadors. En cas de qualsevol problema haureu de dirigir-vos a l’entrenador i aquest, informarà i comunicarà la vostra demanda.
  4. El jugador que s’incorpora a l’entitat, es posa a disposició per jugar en l’equip que el cos tècnic decideixi,de primer i/o segon any o categoria superior dins la normativa vigent de la Federació Catalana de Futbol.
  5. La roba d’entrenament, haurà de ser l’oficial, per donar una imatge d’unitat.
  6. La roba tant de partits com d’entrenament no es pot utilitzar per activitats que no siguin les del club.
  7. Tota la roba haurà d’estar en bones condicions. Seran els coordinadors les persones que decidiran si un alumne ha de canviar la roba en cas que aquesta estigui deteriorada.